Tilstandsovergangstest

Tilstandsovergangstest


Tilstandsovergangstest anvender vi på applikationer, der har et endeligt antal forskellige tilstande og hvor overgangen fra en tilstand til en anden følgerne fastlagte regler. Tilstandsovergangsmodellen består af fire dele:

  1. de tilstand, som applikationen kan have
  2. de overgange, som leder fra en tilstand til en anden
  3. de hændelser, der udløser overgangen (input)
  4. de aktioner, der er resultatet af overgangen (output)

Tilstandsovergangsmodellen viser vi ofte som et tilstandsdiagram (se nedenstående figur) Eksemplet viser Tilstandsdiagram_01

Ud fra ovenstående tilstandsdiagram kan vi, ved at liste alle tilstande og overgange, danne følgende tilstandstabel:
Tilstandstabel_01

Vi skal nu skrive en testcase til hver overgang i diagrammet (hver udfyldt felt i tilstandstabellen). Det giver i alt 6 testcases:

Tilstandstabel_01_Testcases

0-switch dækning


Ved 0-switch dækning laver vi testcases til alle individuelle overgange – altså én overgang.

 

1-switch dækning


Ved 1-switch dækning dækker vi alle par af overgange. Ved at tilfører et ekstra trin på hver test, kan vi checke om sluttilstanden i 0-switch-dækningen faktisk er nået korrekt.

 

N-switch dækning


Dækker alle mulige sekvenser af n af overgange.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.