Teststrategi

Hvorfor har vi en teststrategi?


 • Hvorfor har vi en teststrategi Posted in: Teststrategi

  Formålet med en teststrategi er at skabe en fælles forståelse af de overordnede mål, tilgang, værktøjer og timing af de testaktiviteter, projektet/teamet skal udføre.

  En god teststrategi skal være let at forstå, praktisk anvendelig og have opnåelige mål.

  Teststrategidokumentet er også med til at give en formel beskrivelse af, hvordan et givent softwareprodukt er/forventes testet.

  Teststrategien bør beskive alle niveauer af test:

  • unit/komponent,
  • integration,
  • system,
  • accepttest,
  • performance,
  • automatisering/manuel,
  • exploratory testing/udforskende test,
  • m.m.

  Det gør at gerne skulle udrydde eventuelle konflikter/forvirringer, der måtte opstå, når projektet/teamet skal kvalitetssikre produktet inden release.