Testprocessen

 

 • Testplanlægning
 • Testanalyse
 • Testdesign (testcases m.m.)
 • Testimplementering
 • Testafvikling (automatisering, data m.m.)
 • Evaluering af slutkriterier og rapportering
 • Testlukningsaktiviteter (arkivering, erfa, test til regressiontest)

 

Test skal integreres ind i hele softwarelivscyklen – uanset om den er inkrementel, iterativ eller sekventiel (vandfaldsmodel).

 

Testanalytikkerens opgave i testprocessen

 

 • Testplanlægning: Udforme eller opdatere testplanen
 • Testovervågning: Periodisk kontrol af status på et testprojekt. Her udarbejder vi rapporter m.v.
 • Testkontrol: Styringsopgave der omhandler rettelseshandlinger for at få et testprojekt på sporet, når overvågningen viser afvigelser fra det planlagte.

 

Testplanlægning


Testplanlægning sker for det meste i starten af testarbejdet. Planlægningen omfatter identifikation og planlægning af de aktiviteter og ressourcer, der er nødvendige for at kunne opfylde de mål, der er angivet i teststrategien.

Test analytikeren skal:

 • sikre at testplanen ikke kun omfatter funktionel test
 • reviewe testestimater
 • planlægge konfigurationstest
 • planlægge test af dokumentation

 

Testovervågning


Test analytikeren bidrager med målinger, der gør testovervågning og kontrol muligt. Dette kan være:

 • hvor mange testcases er færdige
 • hvor mange fejlrapporter er der skrevet
 • hvilke milepæle er opnået
 • gennemgå testestimater
 • hvad er testomfanget
 • hvilke risici er identificeret

 

Evaluering af slutkriterier og rapportering


Under testovervågningen indsamler vi oplysninger for at kunne:

 • måle færdiggørelsesgraden ift slutkriterierne

Når vi fastsætter slutkriterierne i planlægningsfasen, er det vigtigt, at vi opdeler i “skal” og “burde”. Eks.: “Der skal ikke være nogle åbne prioritet 1 fejl” og “der burde være 95% pass rate på alle testcases”.