Testautomatisering

Testautomatisering


Hvorfor skal vi testautomatisere ?

 

Der er flere årsager til at vi skal benytte testautomatisering:

 • Flere test afviklet pr. gennemløb
 • Test kan afvikles hurtigere og dermed mulighed for kortere testperiode
 • Test vi normalt ikke kan afvikle manuelt – f.eks. parallel test
 • Testafviklingen er mindre påvirkelig (menneskelig fejl/forstyrrelser)
 • Bredere testdækning
 • Øge testfrekvensen

 

Hvad indeholder testautomatisering?


Testautomatisering indeholder:

 • Software
 • Dokumentation
 • Testcases
 • Testmiljø(er)
 • Testdata

 

Succesfaktorer i testautomatisering


Følgende er gode succesfaktorer for testautomatisering:

 • En god Test Automatisering STrategi (TAST)
 • Et godt Test Automatisering Framework (TAF)
 • Applikationen/systemet, der skal testes, skal være designet til test.

 

Begrænsninger ved testautomatisering


Det er ikke alle manuelle test, der kan automatiseres – eks. checke en besked på en telefonsvarer.