Selenium WebDriver og Visual Studio

Her er et par tips til, hvordan man kan sætte Visual Studio op til at udvikle og afvikle Selenium testcases via Selenium WebDriver.

 

1) Start med at downloade Selenium Client & WebDriver Language Bindings her og ekstraker zip-filen til f.eks. C:\Selenium\WebDriver.

 

2) Opret et nyt Unittest-projekt i Visual Studio.Selenium_New_UnitTest_Project

 

3) Tilknyt WebDriver-dll’erne via Add reference i Visual Studio. Der skulle gerne være fire *.dll-filer som er placeret under eks. C:\Selenium\WebDriver\selenium-dotnet-2.xx.0\net40. Være opmærksom på, at der er to mapper under selenium-dotnet-2.xx.0: net35 og net40, og alt efter hvilken version af .net, du benytter.Selenium_Add_Reference_WebDriver

 

4) Tilføj følgende under Using-sektionen i toppen af scriptet:

Using OpenQA.Selenium;
Using OpenQA.Selenium.Firefox;
Using OpenQA.Selenium.Support.UI;

 

5) Så er vi klar til at skrive testen:

Simpel test, der blot åbner forsiden på www.testingit.dk

using System;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.Unitesting;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Firefox;
using OpenQA.Selenium.Support.UI;

namespace TestingIT_Autotest
{
    [TestClass]
    public class UnitTest1
    {

        [TestMethod]
        public void Testcase_01()
        {
            FirefoxDriver firefox = new FirefoxDriver();
            firefox.Navigate().GotoUrl("http:\\www.testingit.dk");
            firefox.Quit();
        }
    }
}

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.