Klassifikationstræer

Klassifikationstræer


Klassifikationstræer er en metode til at generere testcases for vigtige kombinationer UDEN at generere redundante eller umulige testcases.

 

Trin 1 – Identificer klassifikationer og klasser/partitioner


En klassifikation identificerer et input (eksempel: feltnavn eller inputfelt som Alder).

En klasse specificerer et input (eksempel: svarende til indholdet af feltet som f.eks. Barn, Voksen, Pensionist)

Klassifikation_01

Trin 2 – Arranger klassifikationerne i et træ


Arranger nu klassifikationer i et træ ved at placere klassifikationer under klasser, hvor de er mest relevante:

 

Klassifikation_02x

Trin 3 – Udled testcases


I ovennævnte eksempel finder vi nu 4 testcases:

  1. Barn
  2. Voksen – Studerende
  3. Voksen – Ikke studerende
  4. Pensionist

 

Trin 4 – Specificer testcasene


Næste step er nu at specificere testcasene:

  • Vælge konkrete inputværdier (ikke intervaller)
  • Gør testcasene gentagelige

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.