Data Driven test – testdata fra fil

Da testdata kan ændre sig over tid, er det en god ide, at skille testdata ud fra selve testscriptet. En af muligheder er at flytte data ud i et datasæt/fil.

 

Nedenstående viser hvilke step du skal igennem:

  1. Tilføj tekst-filen “data.csv” til testen
  2. Under menupunktet File vælg Advanced Save Options og sæt encoding til Unicode (UTF-8 without signature) – Codepage 65001 as the encoding
  3. Ret data.csv property: Copy to Output Directory = Copy if newer
  4. Skift [TestMethod] i testfilen med: [DataSource(“Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.CSV”, “|DataDirectory|\\data.csv”, “data#csv”, DataAccessMethod.Sequential), DeploymentItem(“data.csv”), TestMethod]
  5. Ret i testen således at data fra data.csv bliver brugt: this.UIMap….. = TestContext.DataRow[“Felt1”].ToString();

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.