Testteknikker

Statisk Dynamisk Testteknikker

Testteknikker


Indenfor testteknikker skelner vi mellem to typer af teknikker:

  • Statiske
  • Dynamiske

 

Statiske testteknikker

Statisk test er en form for software test, hvor vi ikke benytter softwaren. Den statiske test er ikke en detaljeret test. Det primære formål ved statisk test er at finde fejl i dokumentation og kode. Dette gør vi gennem review, audit, inspektion og walkthrough. De statiske testteknikker kan vi benytte til at teste vores kravspecifikationer, funktionelle specifikationer, design dokumenter m.v. Statisk test kan vi udføre så snart de første idéer og tanker er dannet – med andre ord: vi kan begynde meget tidligt, og jo tidligere vi begynder jo billigere er det at rette.

 

Dynamiske testteknikker

Ved dynamisk test bliver koden eksekveret. Her tester vi funktionelle og ikke-funktionelle egenskaber ved koden.

Her angiver/indtaster vi input-variabler og validerer om vi får det forventet outputtet ud fra en række testcases. Dette kan bliver udført via manuel test eller automatisk test.

Dynamiske testteknikker bliver brugt i forbindelse med unit-test, integrationstest og systemtest.

 

Læs mere om dynamiske testteknikker under Testteknikker