Kvalitetskarakteristikker

Kvalitetskarakteristikker


Kvalitetskarakteristikker:

 

Funktionalitet (Funktionel test: Hvad systemet gør)

 • Nøjagtighed
 • Egnethed
 • Tværoperationalitet
 • Overensstemmelse

Brugervenlighed (Ikke-funktionel test: Hvordan systemet gør det)

 • Forståelsesegnethed
 • Læringsvenlighed
 • Brugsegnethed
 • Attraktivitet
 • Overensstemmelse
 • Adgangstest

 

 

Nøjagtighedstest – Funktionel test


Her tester vi på hvor nøjagtigt systemet er – regner systemet rigtig på decimaler ? Kan systemet oversætte rigtigt ? f.eks. Google Translate.

 

Egnethedstest – Funktionel test


Er der de rigtige funktioner i systemet – kan det de funktioner, som vi har brug for ?

Tænk på Usecases.

 

Tværoperationalitetstest – Funktionel test


Her tester vi i hvilken grad to eller flere systemer kan udveksle information – og efterfølgende anvende den information.

 

Brugervenlighedstest – Ikke funktionel test


Brugervenlighedstest tester hvor let brugeren kan anvende eller lære at anvende systemet til et specifikt formål.

Brugervenlighedstesten måler:

 • Egnethed – Systemets evne til at brugeren kan opnå bestemte mål.
 • Effektivitet – Systemets evne til at for brugeren at bruge systemet med en passende indsats.
 • Tilfredshed – Systemets evne til at tilfredsstille brugeren i en specificeret brugssammenhæng.

Under brugervenlighedstesten måler vi på:

 • Forståelsesegnethed – Hvor let er det at forstå systemets logiske koncept.
 • Læringsegnethed – Hvor meget indsat kræver det at lære systemet at kende.
 • Brugsegnethed
 • Attraktivitet – Systemets evne til at gøre bruger glad.

Brugervenlighedstest udfører vi i to trin:

 • Informativ brugervenlighedstest – Test vi udfører i design og prototypefasen. Altså FØR implementeringen.
 • Opsummerende brugervenlighedstest – Test vi udfører EFTER implementeringen, eks. standardsystemer.

Guidelines til brugervenlighedstest

 • Tilgængelighed af instruktioner
 • Klarhed af prompts
 • Antal klik
 • Fejlmeldinger
 • Arbejdsindikator (timerglas)
 • Skærmdesign
 • Farver og lyd
 • Andre faktorer, der påvirker brugerens oplevelse

Standardiserede undersøgelser til indsamling af brugeradfærd:

 • SUMI   – Software (Software Usability Measurement Inventory)
 • WAMMI    – Websites (Website Analysis and MeasureMent Inventory)

 

Adgangstest – Ikke funktionel test


Her tester vi adgangen til systemet for personer med specifikke behov, eksempelvis handikap eller andre begrænsninger.

Her skal vi være opmærksomme på, at der kan være lovmæssige krav.