Hvad er en User Story?

Hvad er en User Story?


En User story er en kort og simpel beskrivelse i et naturligt sprog af en feature.

User stories skriver vi ofte skrevet ud fra en brugers synspunkt, som ønsker en eller anden ny funktionalitet fra et givent IT-system.

User stories følger ofte notationen:

 

Som <rolle>
ønsker jeg at <ønske>
med det formål at <formål>

 

Vi skriver user stories i 1. person (jeg), da vi nemmere sympatisere med fortælleren (rollen) i denne skrive form.

Den viste notation, giver os vigtig information:

Hvem er ønsker det (rollen)
Hvad er det han/hun ønsker (ønske)
Hvorfor (formål)

Typisk bliver user stories skrevet på et kort eller store Post-ITs. Efterfølgende prioriterer og arrangerer vi dem på en tavle med henblik på at facilitere en diskussion.

Diskussionen er mere vigtig, end det der skrevet i user story’en.

Forskellen på User Story og Use Case

Den største forskel på User Story og Use Case er:

User Story er et “letvægts”-dokument, som kan være skrevet på et simpelt kort: Som…, vil jeg…, med det formål at…
En User Story indeholder ikke alle detaljerne eller varianter. Den er en definition på højniveau af et krav, og indeholder kun den allermest nødvendige information til at et team kan estimere hvor meget det vil koste at implementere funktionen. En User Story er ment som et oplæg til diskussion for at fremme forståelse af hvad et givent krav indeholder.

Use Case er et “heavyweight”-dokument – langt mere beskrivende end User Story. En Use Case beskriver et normal forløb gennem en sekvens af handlinger. Derudover beskriver en Use Case også alternative handlinger – også kaldet varianter. En Use Case indeholder alle detaljer om funktionaliteten. En Use Case er en formelt specifikation af kravet.