Manifest for agil softwareudvikling

Vi afdækker bedre måder at udvikle software på ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det. Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte:

 

Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

 

Der er værdi i punkterne til højre, men vi værdsætter punkterne til venstre højere.

Principperne bag manifestet for agil software udvikling

Ud fra de fire udsagn i det agile manifesto, er der lavet 12 principper, som vi følger:

 

 • Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds gennem tidlige og løbende afleveringer af værdifuld software
 • Vi imødekommer ændringer i krav, også selvom de fremkommer sent i udviklingen. De agile processer sikrer at ændringer er til kundens fordel.
 • Løbende levering af velfungerende software, jo hyppigere des bedre.
 • Forretningsrepræsentanter og udviklere skal samarbejde dagligt gennem hele projektet.
 • Opbyg projekterne omkring motiverede personer. Giv dem de rette omgivelser og den nødvendige støtte, og stol på at de kan klare opgaven.
 • Den mest effektive kommunikationsform er samtale ansigt til ansigt.
 • Fungerende software er den primære måde at måle fremdrift på.
 • Agile processer fremmer bæredygtig udvikling. Systemejere, udviklere og brugere bør til enhver tid kunne opretholde et fast udviklingstempo.
 • Fokus på teknisk ekspertise og godt design fremmer den agile udvikling.
 • Enkelhed, defineret som kunsten at maksimere mængden af ikke udført arbejde, er essentiel.
 • De bedste arkitekturer, krav og designs stammer fra selvorganiserende teams.
 • Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over, hvordan den kan blive mere effektiv, og tilpasser sin adfærd derefter.

 

Alle agile metoder bygger på disse 12 principper.