NUnit og app.config filen

I forbindelse med afvikling af tests i NUnit, kan det være, at du har brug for at hente værdier fra app.config-filen. NUnit finder app.config-filen ved at kigge efter en fil, der er navngivet med dit assembly-navn: AssemblyNavn.config.

Du kan dog få NUnit til at læse app.config-filen, ved at flytte/kopiere filen til rod-biblioteket: \source\MitTestProjekt