Beslutningstabeller

Beslutningstabeller


Beslutningstabeller benytter vi, når vi skal designe testcases til test af forretningsregler.

Beslutningstabeller hjælper os med at finde kombinationer af forskellige inputvariabler og handlinger som applikationen udfører afhængigt af inputtet.

Test af kombinationer kan være lidt af en udfordring, specielt hvis der er tale om mange mulige kombinationer. At test alle mulige kombinationer kan næsten være umuligt. Løsningen er at vi kun tester et lille udpluk af kombinationsmulighederne. Her er det så vigtigt, at vi vælger de “rigtige” kombinationer. Beslutningstabeller giver os en teknik til at afgrænse antallet af testcases på en intelligent måde.

En intelligent måde at begrænse antallet af testcases er at fjerne betingelserne og sæt af betingelser der:

 1. ikke er mulige
 2. redundante
 3. ikke relevante for resultatet

 

Eksempel:

Hos bilforskringsfirmaet BilFo kan kunder opnå to forskellige niveauer: 10% og 30%.

Regel for at opnå rabat : Hvis kunden ingen tidligere skader har haft, er over 25 år og har andre forsikringer hos BilFo, giver BilFo kunden 30% rabat. Til kunder over 25 år, der ikke har andre forsikringer hos BilFo, giver BilFo 10% rabat. Hvis kunden er 25 år eller yngre, giver BilFo 10% rabat, forudsat at kunden ingen tidligere skader har haft og har andre forsikringer hos BilFo. Hvis kunden tidligere har haft skader giver BilFo ingen rabat. Kunden kan maksimalt opnå 30% rabat hos BilFo.

 

Beslutningstabel – Step 1 (List alle kombinationsmuligheder):

beslutningstabel_01

I regel 1 – 4 får vi samme resultat (handlingerne er ens): Kunden får ingen rabat. Når betingelserne ikke påvirker handlingerne, kan kolonnerne slås sammen (kombineres).

Når vi kombinerer kolonnerne får vi følgende tabel (~ betyder at værdien er ligegyldig):

beslutningstabel_02

Som det ses, får vi færre testcases, når vi kombinerer kolonner/regler.

Beslutningstabeller kan meget let blive rigtig store.

 

Hvilke defektyper finder vi


Med testcases dannet ud fra beslutningstabeller finder vi:

 • Betingelseskombinationer, applikation ikke håndterer eller ikke bliver håndterer godt nok
 • Forkert behandling af specifikke kombinationer af betingelser
 • Defekter eller mangler i kravspecifikationen mens vi danner beslutningstabellerne

 

Grænseværdianalyse

Grænseværdianalyse


Grænseværdianalyse bygger på, at vi designer vores testcases til at teste grænseværdierne mellem ækvivalenspartitionerne.

Grænseværdianalyse eksisterer i to versioner: to værdi eller tre værdi test.

Lad os kigge på de to versioner:

 

To værdi

Givet at vi har en applikation, der kan modtage et kodeord på 6 – 10 karakterer.

Her skal vi nu teste og lige over grænseværdien. Vi tester med 10 karakterer og 11 karakterer (test af grænseværdien 10). Og så tester vi med 6 karakterer og 5 karakterer (test af grænseværdien 6).

 

Tre værdi

Giver at vi har en applikation, der kan modtage et kodeord på 6 – 10 karakterer.

Nu skal vi teste lige under, og lige over grænseværdien.

Testcasene bliver med 5, 6 og 7 karakterer, samt 9, 10 og 11 karakterer.

 

Forøgelsesenhed

Når vi arbejder med grænseværdianalyse, er det vigtigt at vi tager den mindste enhed i betragtning – også kaldet forøgelsesenhed. Hvis vi f.eks. taler om kontanter, så er forøgelsesenheden 25 øre.

 

Eksempel 1:

Netsitet UngeRejser sælger rejser til unge. For at komme ind på siden, skal du være i fra 18 år til og med 25 år.

Invalid
(minimum – 1)
Valid
(min, min + 1, max – 1, max)
Invalid
(maximum + 1)
1718, 19, 24, 2526

Det giver os 6 testcases:

 1. Inputværdi 17 = ingen adgang (invalid)
 2. Inputværdi 18 = adgang givet (valid)
 3. Inputværdi 19 = adgang givet (valid)
 4. Inputværdi 24 = adgang givet (valid)
 5. Inputværdi 25 = adgang givet (valid)
 6. Inputværdi 26 = ingen adgang (invalid)

Ækvivalenspartitionering

Ækvivalenspartitionering


Ækvivalenspartitionering er en test design teknik, der deler inputværdierne op i grupper/partitioner så et enkelt input kan repræsentere hele gruppen/partitionen. Hver inputværdi i partitionen skal udvise samme opførsel som de andre inputværdier i partitionen.

Denne teknik kan vi benytte til at finde klasser af fejl. Dermed kan vi reducere antallet af testcases vi skal danne – samtidig med at vi reducerer tiden vi skal bruge på at teste applikationen.

Vi skal vælge inputværdier fra alle partitioner – både gyldige og ikke gyldige.

 

Eksempel 1:

Vi skal teste en applikation, der tager månedsnummeret (heltal) som input. Den gyldige partition ligger i intervallet 1 – 12. De ugyldige partitioner ligger i to intervaller:  <= 0 og >= 13.

 

Tegnet ser vores partitioner således ud:

aekvivalenspartitionering

Eksemplet giver tre testcases – én for hver partition (huske både ugyldige og gyldige partitioner):

 1. Inputværdi: -3            (repræsenterer partitionen <= 0)
 2. Inputværdi: 6             (repræsenterer partitionen 1 – 12)
 3. Inputværdi: 15           (repræsenterer partitionen >= 13)

 

Eksempel 2:

Vi skal teste en applikation, hvor brugeren skal indtaste sit mobilnummer. Mobilnummeret skal indeholde 8 cifre. Den gyldige partition indeholder 8 cifre, f.eks. 12345678. De to ugyldige partioner er <=7 cifre og >= 9 cifre.

Dette eksempel giver også tre partitioner med tilhørende testcases:

 1. Inputværdi: 123456              (repræsenterer partitionen 7 cifre eller mindre)
 2. Inputværdi: 12345678          (repræsenterer partitionen 8 cifre)
 3. Inputværdi: 1234567890      (repræsenterer partitionen 9 cifre eller flere)

 

Eksempel 3:

Onlineboghandlen “BøgerMedPosten” giver rabat alt efter hvor mange bøger du køber hos dem af gangen. Hvis du køber mere end 2 bøger får du 10% rabat, og hvis du køber mere end 4 bøger får du 20% rabat, og endelig hvis du køber mere end 10 bøger, får du 50% rabat.

Det giver 4 partitioner med 4 tilhørende testcases:

 1. Inputværdi: 1 bog = ingen rabat        (repræsenterer partitionen 1-2 bøger)
 2. Inputværdi: 3 bøger = 10% rabat       (repræsenterer partitionen 3-4 bøger)
 3. Inputværdi: 7 bøger = 20% rabat       (repræsenterer partitionen 5-10 bøger)
 4. Inputværdi: 14 bøger = 50% rabat     (repræsenterer partitionen 10 bøger eller flere)

Testteknikker

Statisk Dynamisk Testteknikker

Testteknikker


Indenfor testteknikker skelner vi mellem to typer af teknikker:

 • Statiske
 • Dynamiske

 

Statiske testteknikker

Statisk test er en form for software test, hvor vi ikke benytter softwaren. Den statiske test er ikke en detaljeret test. Det primære formål ved statisk test er at finde fejl i dokumentation og kode. Dette gør vi gennem review, audit, inspektion og walkthrough. De statiske testteknikker kan vi benytte til at teste vores kravspecifikationer, funktionelle specifikationer, design dokumenter m.v. Statisk test kan vi udføre så snart de første idéer og tanker er dannet – med andre ord: vi kan begynde meget tidligt, og jo tidligere vi begynder jo billigere er det at rette.

 

Dynamiske testteknikker

Ved dynamisk test bliver koden eksekveret. Her tester vi funktionelle og ikke-funktionelle egenskaber ved koden.

Her angiver/indtaster vi input-variabler og validerer om vi får det forventet outputtet ud fra en række testcases. Dette kan bliver udført via manuel test eller automatisk test.

Dynamiske testteknikker bliver brugt i forbindelse med unit-test, integrationstest og systemtest.

 

Læs mere om dynamiske testteknikker under Testteknikker